Visie & Historiek

Wat is Liaan?

Liaan staat voor gekwalificeerde zelfstandige therapeuten die zich verenigd hebben omdat ze eenzelfde visie hebben op hulpverlening. Liaan is geen bedrijf of centrum maar een multidisciplinaire groepspraktijk waar teamleden op evenwaardige wijze met elkaar in overleg gaan en samenwerken.


Hoe is Liaan ontstaan?

Het is 1992 wanneer Cindy als logopediste een zelfstandige praktijk in Messelbroek start.  Overtuigd van de kracht van een team groeit deze uit tot een groepspraktijk van logopedisten.  Gelijktijdig komt er zo de kans om meer te specialiseren in bepaalde domeinen van de logopedie.  In 1998 verhuist de praktijk naar hartje Scherpenheuvel waar naast individuele sessies ook plaats komt voor initiatieven met kleine groepen.
Hoewel de praktijk ingebed is in een ruimer netwerk van collega-therapeuten en ambulante voorzieningen vormen er zich binnen het eigen team nieuwe ideeën die steeds meer kansen tot invulling krijgen. Het team kruist in 2009 het pad van mensen die dezelfde ideeën koesteren wat het multidisciplinaire karakter van de praktijk inluidt. Zo wordt een volgend hoofdstuk werkelijkheid en verrijkt het vertrouwde team van logopedisten zich met nieuw geassocieerde hulpverleners van een verschillende discipline, voortaan als groepspraktijk Liaan.


Waar staat Liaan voor?

Een liaan symboliseert onze groepspraktijk.  Een liaan zoekt en biedt houvast en blijft altijd groeien. In Liaan bundelen we onze krachten en willen we je verder op weg helpen.  Het logo symboliseert deze visie.  We ontmoeten elkaar, we komen samen.  We gaan op zoek en ontdekken. We werken samen en ontplooien.  Wie weet of onze wegen elkaar later nog eens kruisen.

Een liaan zit vol beweging en straalt kracht uit.  Die beweging komt terug in de dialoog die we belangrijk vinden bij Liaan. Luisteren naar jouw verhaal, samen een probleem of vraag ontrafelen, tips en advies meegeven over hoe het anders of beter kan.  Met een open blik en met respect. Onze kennis gebruiken om samen een oplossing te vinden.  Zo wil Liaan je kracht geven om nadien alleen verder te gaan.

Een liaan is steeds verstrengeld met bomen, struiken en andere lianen.  Samenwerken is dan ook belangrijk voor ons.  Samen met een kind, een gezin, maar ook met andere personen of hulpverleners.  Een vraag of probleem staat vaak niet op zichzelf, maar is soms een kluwen van vragen of moeilijkheden waar mensen voor staan.  Een multidisciplinaire aanpak vinden we een meerwaarde.  Zo kunnen we, indien nodig, naar een situatie vanuit verschillende standpunten kijken om een antwoord te vinden als die ene vraag een andere oproept.

We vinden 'liaan' ook leuk klinken.  Samen met onze mascotte Lio worden we voortdurend uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan ...


Hoe bewaakt Liaan kwaliteit?

Binnen onze groepspraktijk kiezen we ervoor om testen en behandelingen uit te voeren die hun nut bewezen hebben aan de hand van wetenschappelijk onderzoek.  Als team staan we kritisch stil bij de effecten van eigen begeleidingen.  Systematisch houden we een multidisciplinair teamoverleg en ondersteunen we elkaar waar nodig.  Liaan verwelkomt studenten uit verschillende domeinen om elkaar te inspireren.  Tot slot biedt Liaan kansen tot specialiseren; zo volgt ieder teamlid evoluties in zijn domein op door zich regelmatig bij te scholen en vakliteratuur te bestuderen.