Nele Veraghtert

Mijn professionele carrière begon niet als logopedist, maar als leraar. Al 15 jaar geef ik Frans en Spaans in een middelbare school. Als taalleraar merk je snel bij wie het leerproces niet zo vlot loopt, wie meer persoonlijke begeleiding nodig heeft en voor wie die begeleiding niet volstaat. Mijn interesse voor taal- en leerstoornissen groeide. In 2016 vond ik het tijd om me veel sterker te professionaliseren. Ik combineerde vier jaar lang mijn werk op school met de opleiding bachelor in de logopedie.

Nu heb ik als logopedist én als leraar een veel bredere horizon. Ik leerde in het revalidatiecentrum in Herk-de-Stad de boeiende wereld van de verworven neurogene communicatiestoornissen kennen. Mijn ervaringen met patiënten die opnieuw leerden spreken waren verrijkend. Een stage in het bijzonder onderwijs toonde dan weer hoe waardevol het is om als logopedist aan de slag te gaan met kinderen met taal- en leerstoornissen.

Na een leerrijke stage bij de collega's van Liaan kreeg ik de kans om het team te vervoegen. En zo stort ik me nu in een nieuw avontuur als logopedist, waarbij  ik de waardevolle combinatie met mijn job als leraar nog een hele tijd wil behouden.

Contact
nele@liaan.be
Foto Nele