Onderzoek en advies

Ontwikkelen en leren

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als ontwikkelen en leren. Van opgroeiende kinderen wordt dan ook heel wat verwacht, thuis én op school.  Zo leren ze aan een aanhoudend tempo lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast wordt verwacht dat ze zich lang genoeg kunnen concentreren alsook steeds meer leerstof kunnen verwerken en onthouden. Thuis dient er soms nog flink geoefend te worden. Vaak verloopt dit leren vrij vlot, maar soms toch niet zoals verwacht. Samen met jullie zoeken we naar antwoorden op jullie vragen.

Onderzoek en advies bij Liaan

Om een beter zicht te krijgen op waarom het leren soms moeilijk loopt kan er naast het logopedische en/of psychomotorische onderzoek ook een intelligentietest afgenomen worden.  Deze test peilt naar de cognitieve mogelijkheden van het kind. Op basis van deze test kunnen we een analyse maken van zijn sterktes en zwaktes en geven we tips voor in de klas of tijdens het huiswerk. De resultaten kunnen ook worden meegenomen bij een specifieke vraag naar schooloriëntering.

Soms wordt het leren bemoeilijkt door een probleem met de aandacht en concentratie.  In dat geval kan het zinvol zijn om een (bijkomend) aandachts- en concentratieonderzoek te plannen. Indien nodig verwijzen we door voor onderzoek bij een kinderpsychiater.

Binnen Liaan werken de verschillende disciplines ook samen om meer complexe of minder eenduidige problemen uit te klaren en zo het meest gepaste begeleidingstraject uit te stippelen. Dit begeleidingstraject kan ook bij andere of samen met andere hulpverleners van buiten groepspraktijk Liaan.

 

brown.png

Aanmelden? Een vraag?
Via info@liaan.be of 0489/320 391

Geef je naam, contactgegevens en omschrijf kort je hulpvraag. We contacteren je zo snel mogelijk.

Voorbeelden

Seppe (11 jaar) zit in het zesde leerjaar. Zijn schoolresultaten zijn erg wisselend, dat is altijd zo geweest. De ene keer schrijft hij erg veel fouten, een andere keer lukt het begrijpend lezen weer niet goed. Zou dit met aandacht te maken hebben of kan hier sprake zijn van dyslexie? Na overleg met zijn leerkracht vragen de ouders een onderzoek naar dyslexie alsook, indien aangewezen, bijkomend onderzoek naar aandacht en concentratie. Om zicht te krijgen op zijn cognitieve mogelijkheden vindt een intelligentietest plaats. Deze resultaten neemt het gezin, nu Seppe voor de overgang naar de middelbare school staat, mee in hun schoolkeuze.

Een tijdje geleden kreeg Nona (9 jaar) de diagnose ADHD en neemt ze medicatie ter ondersteuning. Problemen met planning, structuur en concentratie zorgen ervoor dat het uitvoeren van thuisopdrachten moeilijk blijft. Na psychomotorisch onderzoek start ze een begeleiding die zich richt op het trainen van de executieve functies en ruimtelijke vaardigheden. Hoewel Nona weet wat haar moeilijkheden zijn, begrijpt ze die vreemde woorden toch niet zo goed. Samen met de psychologe praat ze over haar angsten en gaat ze op zoek naar antwoorden op haar vragen.

Voor Tino (7 jaar) werd uitgeklaard dat hij geen autisme heeft. Maar de problemen met leren lezen en spellen blijven aanhouden. De ouders maken zich ook zorgen over zijn houterige houding en zijn oriëntatie. Tino begrijpt niet wat er allemaal aan de hand is. Hoe moet het nu verder?

Tarieven

Niet-verbale intelligentieonderzoek, incl. verslag: € 110 
Intelligentieonderzoek, incl. verslag: € 175 (10 subtests) - € 225 (14 subtests)
Aandachtsonderzoek, incl. verslag: € 150
Bespreking onderzoeksresultaten en advies: € 60
Onderzoek logopedie: € 36,50 - € 42,76/30 minuten
Onderzoek psychomotorische kinesitherapie: € 22,26 - € 30,50/30 minuten

Je ziekenfonds of mutualiteit voorziet, onder voorwaarden, een gedeeltelijke terugbetaling van sommige zittingen. We lichten je de mogelijkheden graag toe.