An Godaert

Als gegradueerde in de orthopedagogie werk ik ruim 30 jaar met veel passie en overgave met en voor kinderen, jongeren, gezinnen en hun ruimere context. Ik help hen om hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en onderlinge relaties te verstevigen. Zo raakte ik vertrouwd met de werking van Centra voor kinderzorg en ondersteuning, de Bijzondere Jeugdzorg en de kinderpsychiatrie. Individuele, leefgroep-, gezins- en ruimere contextbegeleiding is echt mijn ding. Ik ondersteun minderjarigen, ouders, andere opvoedingsverantwoordelijken, leerkrachten, hulpverleners om vanuit vertrouwen, verbinding, respect, geloof in groeikansen en positieve intentie bij de inzet van alle betrokkenen. Dit om vanuit meerzijdige houding de ontwikkelingskansen van iedereen te optimaliseren, ook van hen die niet direct betrokken zijn in het hulpverlenend proces. Afhankelijk van de situatie en vraag gebeurd dit met één of meerdere betrokkenen. Bij het rechtstreeks werken met een jonger kind, steeds met de toestemming van beide ouders.

Het blijft mij boeien te zoeken naar hoe ik mezelf en anderen kan coachen om in verbinding met moeilijkere en meer prettige emoties bewust te leren invoelen wie we zijn. Hoe kunnen we op een prettige manier voor onszelf en voor onze omgeving blijven groeien tot de persoon die we willen zijn? Wat is het een boeiend leerproces om telkens opnieuw in relatie met anderen deze gevoelswereld te verkennen en er nog beter mee te leren omgaan! Steeds meer bewust wordend van onze kernkwaliteiten ervaren we al doende dat er altijd keuzemogelijkheden zijn om stappen te zetten in het verwerven van meer zelfvertrouwen en een positieve zelfbeeld. Ook al kunnen we de situatie en anderen niet veranderen, innerlijk hebben we de vrijheid om te groeien en te worden wie we willen zijn.  De weerbare manier waarop we hiermee willen omgaan stralen we af op onze omgeving, die uitgedaagd wordt om hierop te reageren.  We leren hierbij onderscheid te maken tussen goede geheimen die de ontwikkeling van niemand belemmeren en slechte geheimen. Deze laatsten zorgen voor spanning, lichamelijke klachten en ongewenst gedrag, ze worden het best met anderen gedeeld zodat ze hanteerbaar worden en de ontwikkeling niet verder belemmeren.  

Het is helpend om in relatie met anderen beeldend materialen en via spel bezig te zijn. Het helpt ons om tot rust te komen, om in verbinding te blijven staan met mijn innerlijke krachten, om onze gedachten te ordenen.  Daarnaast verplaatsen we via creatieve acties en spel ons in andermans schoenen, voelen en beleven we samen op speelse wijze welke thema's belangrijk zijn, creëren we methodisch de ruimte om de betrokkenen hier betekenis aan geven en te ervaren wat voor ons hierop op dat moment het meest gepaste antwoord is.  De vaardigheden en inzichten eigen aan deze therapeutische en oplossingsgerichte processen wil ik graag met jou als hulpvrager delen. 

Als moeder van twee volwassen zonen en met een lieve man, gun ik mezelf de tijd en ruimte om via continue bijscholing en het opdoen van allerlei levens- en werkervaring mezelf verder te ontwikkelen. Ik ben gelukkig en kan genieten van de schoonheid van de natuur tijdens een wandeling met onze hond, van lekker eten, van de zon, van lekker niets doen en van contacten met vrienden. Al zou ik nog veel liever grote reizen maken, van nog veel meer dingen des levens proeven en ermee experimenteren.

An is een partner van Liaan. Vanaf januari 2020 helpt ze je verder in haar spel- en crea-atelier te Averbode.

Contact
info@liaan.be
An Godaert